Våra Projekt


Några av våra arbeten vi utfört- och utför.

Utbyggnation av flygbana i Linköping -Peab anläggning.

Under 2019 påbörjades utbyggnaden av Linköpings flygbana. Den beräknas vara klar hösten 2022.


Service och underhåll av dagvattenledningar centrala Linköping  - Peab anläggning.

Vi har maskiner som dagligen utför servicearbeten i centrala Linköping.

Grustransporter- byggnation av tunnel stockholm.

Under hösten 2021 var med i stockholm och transpoterade bort material från tunnelbygget.


Specialtransporter av takstolar från Stabygård

Våren 2022 flyttades takstolar från Stabygård Linköping.

Markarbeten Ebbepark -beställare SM entreprenad

Hösten 2021 började vi på Ebbepark i centrala Linköping. projektet är pågående.