Hem

Företaget

Maskinpark

Tillstånd & Certifikat

Trailertransporter  

Följebilstjänster  

 Ekonomiavdelning

Referensarbeten

Kontakt

 

 

 

Trailertransporter till  konkurrensmässiga priser

Vi erbjuder trailertransporter inom Sverige
Vi kör tunga, breda- och otympliga transporter
Vi ombesörjer dispenshandlingar för tyngre transporter, samt följebil och vägtransportledare vid behov. Våra bilar är utrustade enligt gällande trafikregler
Vår tungtrafikspark består av en FH  16 / 700   2011 årsmodell med  tillhörande VM Trailer byggnads år 2008
Vi innehar Trafiktillstånd för gods
Vi kör enligt Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser. Alltrans 2007

 För beställning av transporter -  Kontakta vår transportansvarig

Torbjörn Fernström 0722-00 30 00

 

Trailertransporter

›› Vi utför specialtransporter

Såsom flyttning av hus och mobila enheter

 

Mark & Anläggning

›› Vi utför allt inom tomtplanering till grovschaktning

För kostnadsfri offert kontakta oss

 

Miljö & Tillstånd

›› Vi kör miljömedvetet och säkert

Innehar trafiktillstånd

   Copyright © 2011 l  TD Fernströms Entreprenad AB  l  Besöksadress: Harstenagatan 15 i Linköping  l  Postadress: Sandstensvägen 11  585 63 Linghem  l  Telefon: 0722 - 00 30 00