Hem

Företaget

Maskinpark

Tillstånd & Certifikat

Trailertransporter  

Följebilstjänster  

 Ekonomiavdelning

Referensarbeten

Kontakt

 

Kontakta oss för Trailertransporter - Grävmaskinsarbete - Mark & Anläggningsarbete

 
Transportansvarig:
VD Torbjörn Fernström
Telefon: 0722 00 30 00
E-mail: torbjorn@fernstroms-entre.se

 

 

Maskinansvarig: 
David Fernström
Telefon: 0702 23 77 52
E-mail: david@fernstroms-entre.se

Marknad, Ekonomiansvarig: 

Johanna Andersson

Telefon: 0738 11 81 91
E-mail: johanna.andersson@fernstroms-entre.se

 
 

Trailertransporter

›› Vi utför specialtransporter

Såsom flyttning av hus och mobila enheter

Mark & Anläggning

›› Vi utför allt inom tomtplanering till grovschaktning

För kostnadsfri offert kontakta oss

Miljö & Tillstånd

›› Vi kör miljömedvetet och säkert

Innehar trafiktillstånd

   Copyright © 2011 l  TD Fernströms Entreprenad AB  l  Besöksadress: Harstenagatan 15 i Linköping l  Postadress:  Sandstensvägen 11 585 63 Linghem l  Telefon: 0722 - 00 30 00