Hem

Företaget

Maskinpark

Tillstånd & Certifikat

Trailertransporter  

Följebilstjänster  

 Ekonomiavdelning

Referensarbeten

Kontakt

 

Fernströms Entreprenad

Företaget grundades av Torbjörn Fernström 1993 och har sedan dess  funnits på markanden.

2011 ombildades företaget till TD Fernströms Entreprenad AB då David Fernström blev delägare. I och med ombildningen utökades även våra tjänster och maskinpark.

Numera är  vi ett allsidigt företag inom mark, anläggning- och transportbranschen. Tillsammans har vi många års erfarenhet inom området. Våra tjänster riktar sig till  bygg- och entreprenörsföretag, kommuner och till privatpersoner.

Vårt arbetsområde är framförallt Östergötland med omnejd, med koncentration på Linköping och Kinda.

Trailertransporterna utförs i hela Sverige. Vi strävar ständigt efter en så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi kör endast med miljöcertifierad fordon. Vi är medlemmar i ME maskinentreprenörerna och Åkeriföreningen. Allt för att skapa en extra trygghet för våra kunder.

   

Trailertransporter

›› Vi utför specialtransporter

Såsom flyttning av hus och mobila enheter

 

Mark & Anläggning

›› Vi utför allt inom tomtplanering till grovschaktning

För kostnadsfri offert kontakta oss

 

Miljö & Tillstånd

›› Vi kör miljömedvetet och säkert

Innehar trafiktillstånd

   Copyright © 2011 l  TD Fernströms Entreprenad AB  l  Besöksadress: Harstenagatan 15 i Linköping  l  Postadress:  Sandstensvägen 11 585 63 Linghem l  Telefon: 0722 - 00 30 00