Hem

Företaget

Maskinpark

Tillstånd & Certifikat

Trailertransporter  

Följebilstjänster  

 Ekonomiavdelning

Referensarbeten

Kontakt

 

Ekonomi- och administrationsavdelningen

 

Vårt kontor ligger på Harstenagatan 15 i Linköping. Besök oss gärna. Varmt välkomna.

Om ni önskar kontakt med oss angående fakturor, offerter eller anbud :

 

Ekonomi, Administration- och webbansvarig

Johanna Andersson
Telefon: 0738 11 81 91
E-mail: johanna.andersson@fernstroms-entre.se
 

Vår postadress är : 

TD Fernströms Entreprenad AB l Organisationsnummer  556852 - 3921
Sandstensvägen 11
585 63 Linghem

Trailertransporter

›› Vi utför specialtransporter

Såsom flyttning av hus och mobila enheter

 

Mark & Anläggning

›› Vi utför allt inom tomtplanering till grovschaktning

För kostnadsfri offert kontakta oss

 

Miljö & Tillstånd

›› Vi kör miljömedvetet och säkert

Innehar trafiktillstånd

   Copyright © 2011 l  TD Fernströms Entreprenad AB  l  Besöksadress: Harstenagatan 15 Linköping  l  Postadress:  Sandstensvägen 11 585 63 Linghem l  Telefon: 0722 - 00 30 00