Hem

Företaget

Maskinpark

Tillstånd & Certifikat

Trailertransporter  

Följebilstjänster  

 Ekonomiavdelning

Referensarbeten

Kontakt

 

- - - - - - Nyheter - - - - - -

 

Maskinparken är utökad med Dumper cat 730 C

 

 

 

Trailertransporter

›› Vi utför specialtransporter

Såsom flyttning av hus och mobila enheter

 

Mark & Anläggning

›› Vi utför allt inom tomtplanering till grovschaktning

För kostnadsfri offert kontakta oss

 

Miljö & Tillstånd

›› Vi kör miljömedvetet och säkert

Innehar trafiktillstånd

 Copyright © 2011 l  TD Fernströms Entreprenad AB  l  Besöksadress: Harstensgatan 15 i Linköping l  Postadress: Sandstensvägen 11  585 63 Linghem  l  Telefon: 0722 - 00 30 00